social image
ДПТУ ,,АГ&БМ" ДООЕЛ 
ДПТУ ,,АГ&БМ" ДООЕЛ 
Црвена Пиперка (Capsicum anuum)
Црвена Пиперка: Каптур, Каприма, Динамика, Виталика, Напока . Временски период од: Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември и Декември.
Рана Зелка (Brassica oleracea)
Бела Зелка: Пандион, Рапидион, Кевин, Зариссима. Истите сорти на Бела Зелка се достапни во временскиот период од: Февруари, Март, Април, Мај и Јуни.
Бела Пиперка (Блага Пиперка)
Бела Пиперка: Каптур, Немесис, Бравиа, Романса. Истите сорти на Бела Пиперка се достапни во временскиот период од: Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври и Ноември.
Грозје – Vitis
Широк асортиман на грозје: Трпезни ( Викторија, Афусали) и Вински ( Вранец, Смедеревка, Темјаника и др.). Периодот на прибирање на грозјето е во зависност од сортата.
Корнишон (Мала Краставица)

Корнишони:  Кибриа, Брандино, Себате. Корнишоните се достапни во временскиот период од: Мај, Јуни, Јули, Август, Септември и Октомври.
Кромид - Allium cepa
Кромид: Exhipition, Talon F1, Crkocket F1.
Кромидот е застапен во текот на цела година, но се прибира Јули, Август, и Септември.
Преку напорна работа, посветеност, сеприсутност на пазарот, успеавме да прераснеме во една од неколкуте водечки компании од оваа индустрија.
ДПТУ ,,АГ&БМ" ДООЕЛ, како семеен бизнис, на маркетот за овошје и зеленчук постои од 2005 година. Регистрирано како претпријатие специјализирано за увоз-извоз и реекспорт на овошје и зеленчук од сезонски карактер, со седиште во с.Муртино. Генерален директор и управител на друштвото, од почетокот до денес е Орце Манушев.
Главна дејност на компанијата е купопродажба, преработка, калибрирање и пакување на земјоделски производи. Бидејќи, работата е од сезонски карактер, понудата често подложи на промени. Во 2014 година, беше направена нова инвестициска активност. Во склоп на откупниот пункт започна да функционира фабричка хала, специјализирана за производство на пластична амбалажа, а во 2018-та година, отворивме земјоделска аптека. ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Ви се допаѓаат нашите производи?
Сакате да соработуваме? Тука сме за Вас!
"Преку напорна работа, посветеност, сеприсутност на пазарот, успеавме да прераснеме во една од неколкуте водечки компании од оваа индустрија. Нашите задоволни клиенти се нашиот мотив за работа и воедно наша најголема реклама."
Орце Манушев, CEO DTPU AG&BM