Грозје – Vitis


Нашата компанија нуди широк асортиман на грозје, кои се поделени во две значајни групи: Трпезни ( Викторија, Афусали) и Вински ( Вранец, Смедеревка, Темјаника и др.).

Периодот на прибирање на грозјето е во зависност од сортата. Трпезните се застепени: Август, Септември, и Октомври. Винските се застапени: Септември, Октомври и Ноември.

Цреша- Prunus avium


Нашата компанија нуди неколку видови на цреша и тоа: Охридска убавица и Гленред.

Периодот на прибирање на црешата исклучително Мај и Јуни.

Киви- Actinidia chinensis


Нашата компанија нуди неколку видови на киви меѓу кои најзастепни се видот Hayward, и таканаречениот Hayward yellow.

Кивите се застапени есенскиот период, односно од Ноември до Март, всушност ги има цела зима.

Лубеница – Citrullus lanatus

Нашата компанија нуди неколку сорти на лубеници и тоа: Crimson Ruby F1,  Crimson Svit F1,  Odisej F1, Dajgona F1,  Mirza F1.
Период на достапност на лубеницата е од Јули до Септември.

Јаболка


 

Сливи