Контакт

ДПТУ ,,АГ&БМ" ДООЕЛ семеен бизнис на маркетот за овошје и зеленчук

Преку напорна работа, посветеност, сеприсутност на пазарот, успеавме да прераснеме во една од неколкуте водечки компании од оваа индустрија.
ОРЦЕ МАНУШЕВ
ДИРЕКТОР
T: +389 75 374 656
E: ag-bm.orce@hotmail.com
ИЛИЈА МАНУШЕВ
МЕНАЏЕР 
T: +389 75 203 295
E: ag-bm.ile@hotmail.com

OFFICE
T: +389 34 37 38 81
E: ag-bm@hotmail.com